Результати мо...

Результати моніторингу якості освіти

Згідно з наказом від 10.01.2020р № -од «Про організацію та проведення моніторингового дослідження рівня знань дітей всіх вікових груп за розділами програми» в період з 20.01.2020 по 24.01.2020 року в дошкільному закладі було вивчено рівень знань дітей всіх вікових груп.

Основними завданнями моніторингу було:
своєчасне виявлення й оцінювання реального стану знань дітей, відповідність державним вимогам;
підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;
максимально об’єктивне прогнозування можливостей розвитку дошкільників.
Комісією був розроблений план проведення моніторингового дослідження, який складений на основі вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та «Впевнеий старт» (середні групи)
Результати моніторингу по кожній віковій групі (див.таблицю) дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільнят.
Узагальнені результати моніторингу

Узагальнені результати моніторингу

 

Вікова група           

                   Рівень засвоєння   %

Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Ясла              
Високий 20 10 5 ——- ——- ——— ———
Достатній 71 87 84 70 85 70 90
Низький 9 3 11 30 15 30 10

 

Вікова група           

                   Рівень засвоєння   %

Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Молодша №1              
Високий 25 30 30 31 30 30 30
Достатній 72 68 68 65 68 65 68
Низький 3 2 2 4 2 5 2

 

Вікова група           

                   Рівень засвоєння   %

Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Молодша  №2              
Високий 20 28 16 15 20 2 10
Достатній 80 70 80 82 77 93 90
Низький 2 2 4 3 3 5 ———

 

Вікова група           

                   Рівень засвоєння   %

Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Середня №1              
Високий 30 35 32 33 35 30 40
Достатній 60 53 60 59 60 60 60
Низький 10 12 8 8 5 10 ———

 

Вікова група           

                   Рівень засвоєння   %

Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Середня №2              
Високий 35 40 40 45 35 40 64
Достатній 53 50 48 53 60 55 36
Низький 8 10 12 5 5 5 ———

 

Вікова група           

                   Рівень засвоєння   %

Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Гра-мота Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра ди-тини
Старша №1                
Високий 24 35 47 55 40 45 30 70
Достатній 75 60 51 43 58 55 55 30
Низький 1 5 2 2 2 ——— 15 ——-

 

 


Згідно з наказом від 02.01.2019 «Про організацію та проведення моніторингового дослідження рівня знань дітей старших вікових груп за розділами програми» в період з 14.01.2019  по 18.01.2019 року в дошкільному закладі  було вивчено рівень знань дітей старших вікових груп.

Результат моніторингу по кожній віковій групі (див.таблицю) дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників як результат  діяльності педагогічного колективу.

 

Узагальнені результати моніторингу рівня знань дітей старших груп

 

Вікова група / Рівень засвоєння   % Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Грамота Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Старша №1                
Високий 24 35 40 18 25 47 31 27
Достатній 74 58 56 80 75 48 65 73
Низький 2 7 4 2 ——— 5 4 ——-

 

Вікова група / Рівень засвоєння   % Розділи програми
Мов-леннєвий розвиток Грамота Дитина в сенсорно – пізна-вальному просторі Дитина в при-родному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Старша №2                
Високий 35 34 65 34 48 48 51 30
Достатній 62 59 32 65 48 47 48 65
Низький 3 7 3 1 2 5 1 5

 

 

Результати моніторингу якості освіти за 2017-2018н.р.

Згідно з наказом від 03.05.2018 №   «Про організацію та проведення моніторингового дослідження рівня знань дітей всіх вікових груп за розділами програми» в період з 07.05.2018  по 18.05.2018 року в дошкільному закладі  було вивчено рівень знань дітей всіх вікових груп.

         Основними завданнями моніторингу було:

 • своєчасне виявлення й оцінювання реального стану знань дітей, відповідність державним вимогам;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;
 • максимально об’єктивне прогнозування можливостей розвитку дошкільників.

Комісією  був розроблений план проведення моніторингового дослідження, який складений на основі вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»   

Результат моніторингу по кожній віковій групі (див.таблицю) дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат  діяльності педагогічного колективу.

 

Узагальнені результати моніторингу

 

Вікова група / Рівень засвоєння % Розділи програми
Мовленнєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина в природному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Ясла              
Високий 18

 

9 3 ——- ——- ——— ———
Достатній 72

 

90 81 65 95 75 95
Низький 10 1 16 35 5 25 5

 

 

Вікова група / Рівень засвоєння % Розділи програми
Мовленнєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина в природному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
молодша              
Високий 35

 

35 35 35 38 35 38
Достатній 63 63 63 63 60 63 60
Низький 2 2 2 2 2 2 2

 

 

 

Вікова група / Рівень засвоєння% Розділи програми
Мовленнєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина в природному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Середня №1              
Високий 20 22 20 18 18 1 5
Достатній 78 76 78 80 76 97 95
Низький 2 2 2 2 4 2 ———

 

Вікова група / Рівень засвоєння % Розділи програми
Мовленнєвий розвиток Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина в природному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Середня № 2              
Високий 60 50 50 50 50 51 70
Достатній 39 49 50 49 49 49 30
Низький 1 1 ———— 1 1 ———— ———

 

 

 

Вікова група / Рівень засвоєння% Розділи програми
Мовленнєвий розвиток Грамота Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина в природному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Старша №1                
Високий 80 40 51 60 45 45 60 8-
Достатній 30 46 49 40 55 55 40 20
Низький 1 4 ——— ——— ——— ——— ——— ——-

 

 

Вікова група / Рівень засвоєння% Розділи програми
Мовленнєвий розвиток Грамота Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина в природному довкіллі Дитина в соціумі Дитина у світі культури Фізичний розвиток Гра дитини
Старша №2                
Високий 22 2 4 2 4 4 25 30
Достатній 77 94 94 96 95 93 73 65
Низький 1 4 2 2 1 1 2 5

 

 

 

Значно поповнилися знання дітей про соціум: знають національні звичаї та традиції,  столицю України, рідне місто. Діти всіх груп усвідомлюють, що вони є громадянами  України; знають та поважають символіку України, видатних людей свого краю; орієнтуються з якими країнами межує Україна.

Дошкільники мають достатні знання щодо природного довкілля  та називають об’єкти живої і неживої природи, будову рослин, дерев. Відрізняють, за описом, кущі від дерев; називають пори року, місяці. Називають свійських і диких тварин, уміють знаходити спільне і відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові, називають рослини і тварини занесені у Червону книгу України.

         З напрямку «Сенсорно – пізнавальний розвиток» діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога, розрізняють поняття один та багато. Більшість дітей старших груп вміють лічити в межах 10, вміють порівнювати суміжні числа, складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня. Проте,  діти старшої групи №2, роблять суттєві помилки в розв’язуванні і складанні прикладів, задач на додавання, віднімання, користуючись цифрами і знаками. Не достатньо володіють математичними поняттями та термінами.

         Під час вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей з мовленнєвого розвитку було встановлено, що  діти вміють уважно слухати не перебиваючи співрозмовника, вільно спілкуються з дорослими та однолітками. Але поряд з тим неправильно будують свої висловлювання чи запитання, невміло переказують художні твори, активний словник збіднений – недостатньо вживають синонімів, антонімів, епітетів, метафор, багатозначних слів. Особливо відстають  з цього напрямку діти ясельної та середньої групи №1

         Аналізуючи роботи дітей з художньо-естетичного розвитку було відмічено, що дошкільники уміють зображати запропоновані предмети, контури й силуети людей, але на недостатньому рівні володіють прийомами малювання, не всі діти середніх груп  вміють самостійно користуватися ножицями Діти не намагаються проявляюти творчость під час виготовлення робіт, більшості легше працювати за зразком Вихователі часто використовують нетрадиційні техніки зображувальної діяльності, але це не сприяє проявам креативності у дітей.

         Вивчивши стан умінь та навичок з фізичного розвитку дошкільників слід відмітити, що вони чітко розрізняють стать людей за зовнішністю, поведінкою, діяльністю. В достатній мірі дотримуються норм особистої гігієни (валеологія). Більшість дітей групи володіють основними рухами, чітко виконують загально розвиваючи вправи. Але поряд з цим діти не достатньо вміють самостійно організовувати рухливі ігри, узгоджувати свої дії з діями однолітків, не виявляють достатнього інтересу до результатів рухової діяльності. Діти молодшої і середніх груп не вдостатній мірі володіють основними рухами.

Виходячи з вищезазначеного, вихователем – методистом закладу були розроблені заходи  щодо покращення якості освітнього процесу

 

План
проведення моніторингового дослідження
рівня знань дітей старшої групи за розділами програми
« Дитина» у 2016- 2017н.р.

 

 1. Фізичний розвиток
 2. Дитина у соціумі
 3. Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі
 4. Гра дитини
 5. Мовленнєвий розвиток
 6. Дитина у світі культури
 7. Дитина у природному довкіллі

 

Аналіз результатів проведення
моніторингового дослідження рівня знань
дітей старшої групи за розділами програми «Дитина»

 

Згідно з наказом від 16.01.2017 №   «Про організацію та проведення моніторингового дослідження рівня знань дітей старшої групи за розділами програми в період   з 24.04.2017  по 28.04.2017 р. . року в дошкільному закладі  було вивчено рівень знань дітей старшої групи.

         Основними завданнями моніторингу було:

 • своєчасне виявлення й оцінювання реального стану знань дітей, відповідність державним вимогам;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;
 • максимально об’єктивне прогнозування можливостей розвитку дошкільників.

Комісією  був розроблений план проведення моніторингового дослідження, який складений на основі вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»   Воно свідчить, що 78% вихованців повністю оволоділи знаннями визначеними в програмі,

80% дітей  мають достатні знання з пізнавального розвитку. Вони виявляють грунтовні знання про тварин, сезонні зміни та явища природи, сільськогосподарську працю, екологічно доцільну поведінку.

76% дошкільників вміють лічити в межах 10, встановлюють числові відносини, використовують логіко-математичні вміння в повсякденні.

72% дітей виявляють інтерес до книги, ініциативу  у спілкуванні зі знайомими  людьми, спробу читати.

Відображати реальне життя у грі, виконувати ігрові дії за правилами  вміють 86% дошкільнят.

Стійкий інтерес до виконання трудових доручень та навички спільної праці мають 85% дітей.

 Результати перевірок (див. довідки) дають підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат  діяльності педагогічного колективу.

       Але вихователям потрібно більше уваги приділяти мовленнєвому  та логіко – математичному розвитку У дітей  виникають труднощі при складання описових розповідей на задану тему, вільного переказування, вирішування математичних задач.

 Достатньо сформовані уявлення про соціум: знають національні звичаї та традиції,  столицю України, рідне місто. Діти старшої групи усвідомлюють, що вони є громадянами  України; знають та поважають символіку України, видатних людей свого краю; орієнтуються з якими країнами межує Україна.

Дошкільники мають достатні знання щодо природного довкілля  та називають об’єкти живої і неживої природи, будову рослин, дерев. Відрізняють, за описом, кущі від дерев; називають пори року, місяці. Називають свійських і диких тварин, уміють знаходити спільне і відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові, називають рослини і тварини занесені у Червону книгу України.

         З напрямку «Сенсорно – пізнавальний розвиток» діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога, розрізняють поняття один та багато. Більшість дітей старшої  групи вміють лічити в межах 10, вміють порівнювати суміжні числа, складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня. Проте, діти  старшої групи роблять суттєві помилки в розв’язуванні і складанні прикладів, задач на додавання, віднімання, користуючись цифрами і знаками. Не достатньо володіють математичними поняттями та термінами.

         Під час вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей з мовленнєвого розвитку було встановлено, що  діти вміють уважно слухати не перебиваючи співрозмовника, вільно спілкуються з дорослими та однолітками. Але поряд з тим неправильно будують свої висловлювання чи запитання, невміло переказують художні твори, активний словник збіднений – недостатньо вживають синонімів, антонімів, епітетів, метафор, багатозначних слів.

         Аналізуючи роботи дітей з художньо-естетичного розвитку було відмічено, що дошкільники уміють зображати запропоновані предмети, контури й силуети людей, дерев, але переважно на примітивному рівні. Діти намагаються проявляюти творчость під час виготовлення робіт. Вихователі часто використовують нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.

         Вивчивши стан умінь та навичок з фізичного розвитку дошкільників слід відмітити, що вони чітко розрізняють стать людей за зовнішністю, поведінкою, діяльністю. В достатній мірі дотримуються норм особистої гігієни (валеологія). Більшість дітей групи володіють основними рухами, чітко виконують загально розвиваючи вправи. Але поряд з цим діти не достатньо вміють самостійно організовувати рухливі ігри, узгоджувати свої дії з діями однолітків, не виявляють достатнього інтересу до результатів рухової діяльності.  З цією метою у закладі систематично здійснюються заходи щодо удосконалення  рухових навичок дітей.