Річний звіт п...

Річний звіт про діяльність закладу

у 2016-2017н.р.

 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №21 “Метелик” Полтавської міської ради Полтавської області знаходиться за адресою׃ вул..Стрітенська, 54, тел. 60-96-89

 

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
 ясельні 1
дошкільні 5
3. Режим роботи груп:  
10,5 годин 5
12 годин 1
4. Кількість вихованців 161

 

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

 • кабінет завідувача;
 • методичний кабінет;
 • музично-спортивна зала;

*   кабінет музичного керівника

 • кабінет практичного психолога;
 • медичний кабінет;
 • ізолятор.

 

Характеристика освітнього рівня педагогів:

Всього: 16

Вища – 12 – 75%

Середня спеціальна – 4  – 25%

Вища за фахом –  12 – 75%

 

Характеристика фахового рівня педагогів:

(за наслідками атестації)

 

«Спеціаліст»  — 9

«Спеціаліст ІІ категорії» — 0

«Спеціаліст І категорії» — 1

«Спеціаліст вищої категорії» – 6

Педагогічне звання «вихователь-методист» — 3

 

 

В минулому 2016 – 2017 н. р. педагогічний колектив працював над реалізацією Базового компоненту дошкільної освіти, програми « Дитина» однією з головних проблем яких є:

залучення дітей дошкільного віку до світу знань на основі особистісно – орієнтованого підходу

Виходячи з цього, основними завданнями дошкільного закладу у минулому навчальному році були

 1. Продовжити роботу по формуванню у дошкільнят громадянсько – патріотичної компетентності
 2. Поглибити роботу по створенню умов для використання інноваційних педтехнологій з пізнавального (блоки Дьєноша, палички Кюізенера, ТРВЗ , ігри Воскобовича) та мовленнєвого розвитку  (мнемотаблиці коректурні таблиці, картки Проппа) 
 3. Оптимізація освітнього простору для забезпечення компетентісного підходу до формування здоровя особистості.
 4. Продовжувати здійснювати морально–етичне виховання дітей засобами театру та музики.

 У результаті виконання вищевказаних завдань  підвищилась якість підготовки до проведення занять у більшості педагогів, розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вихователів підвищився інтерес до самоосвіти. Вона здійснювалася різнобічно, включаючи навчання у ВНЗ (2 педагоги), систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники  були активними учасниками міських методичних заходів: семінарів, засідань школи молодого вихователя,  (« Художньо – естетичне виховання дошкільнят засобами графіки, скульптури,архітектури і художньої картини», «Економічне виховання»,

« Система фізкультурно – оздоровчої роботи, загартування за методом Іванова»), школи керівника, клубу «Ліра», днів педмайстерності, що дало можливість вихователям застосовувати на практиці досвід роботи своїх колег.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами та доповненнями), затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930,   згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. 

Атестація педагогічних працівників здійснювалась атестаційною комісією закладу. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців,  що дало змогу провести атестацію без порушень.

В 2017 році проведена чергова атестація вихователя Бугайової Л.І. (підтверджено кваліфікаційну  категорію « спеціаліст»).

Педагоги продовжили впровадження в практику роботи методики раннього навчання  читанню та математики за методикою М.Зайцева (середня група№1, вихователь Ольховська Л.В.), що сприяло більш ефективному засвоєнню програмових завдань , а навчальний процес зробило цікавим та творчим.

Також в дошкільному закладі  використовуються нетрадиційні техніки зображувальної діяльності (молодша група №1, вихователь Завацька О.П.) Вихователь молодшої групи №2 Бугайова Л.І. розпочала впровадження в практику елементів методики Дьєнеша, вихователь середньої групи №2 Єрохіна Л.В. підвищувала рівень знань дітей, використовуючи розвиваючі ігри В. Воскобовича, вихователь старшої групи Шпортько В.В. знайомила дітей з елементами дошкільного інжинірингу.

В роботі з педагогами використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення  семінарів-практикумів, педагогічних рад,  інтерактивні ділові ігри, презентації досвіду роботи,   методичні посиденьки,  диспути, дискусії, творчі звіти, майстер-класи.

Розвиткові творчої активності вихователів сприяло і застосування активних методів і форм роботи під час засідань семінару-практикуму «Використання здоровязберігаючих технологій як ефективного засобу фізичного розвитку дошкільнят»

Вихователем – методистом Вовк В.С була підготовлена презентація  з цього питання, де розглядалися найбільш ефективні для дітей дошкільного віку здоровязберігаючі технології.

Корисним для загального розвитку педагогів був методичний тренінг

«Комунікативна культура педагога – запорука успіху». Практичним психологом Клименко Ю. О. було проведено цікаві ігрові вправи для вихователів, надані рекомендації щодо підвищення культури спілкування в цілому.

Цікавим та дуже корисним для використання у практиці, виявився Фестиваль ігор, де кожна вікова група підготувала та провела гру з певного напрямку. Результатом цієї роботи стала добірка матеріалів «На допомогу вихователю»

З метою якісного підвищення теоретичного рівня та вдосконалення фахової майстерності протягом навчального року було проведено колективні перегляди, які охопили різні види діяльності дошкільників. Найбільш вдало було розкрито тему на інтегрованому занятті  «Подорож мапою України» (старша група, з використанням мультимедіа вихователь Єремеєва І.А.),

«Будуємо місто» (старша група, використання елементів дошкільного інжиніринга, вихователь Шпортько В.В.), «У зоопарку» (молодша група, логіко-математична компетенція, вихователь Бугайова Л.І., «Мандрівка казковими стежками»  (музичне заняття з використанням системи К.Орфа, музичний керівник Марченко С.Ю.)

 Згідно річного плану роботи в дошкільному закладі  були проведені педагогічні ради, в ході яких були розглянуті актуальні питання роботи   закладу. Найбільшу зацікавленість у педагогів викликала тема «Використання інноваційних технологій у пізнавальному та мовленнєвому розвитку»

В методичному кабінеті дитячого садка систематично організовувались  виставки  новинок методичної літератури; поновлювавалися матеріали стендів «Поради вихователям», «Готуємося до педради».

Продуктивною і корисною для педагогів стала робота творчої групи, яка займалася вивченням проблеми «Здоровязберігаючі технології у дошкільному закладі». Напрацювання творчої групи були використані  педагогами закладу в процесі планування фізкультурно-оздоровчї роботи. Результатом цієї роботи стало використання в кожній віковій групі су-джок – терапії, фітбол – аеробіки, елементів Школи розумного руху тощо. .

Діагностичне опитування дало можливість вчасно надати практичну адресну допомогу. Так протягом 2016-2017 н.р. було проведено ряд  індивідуальних та групових консультацій для педагогічних працівників. Тематика консультацій мала різноплановий характер. Найбільш вихователів цікавили питання фізичного виховання, інноваційних технологій у пізнавальному та мовленнєвому розвитку, організація театралізованої діяльності дошкільнят та інше.

Методичне навчання вихователів поєднується із здійсненням контролю за їх працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяло запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

У цьому навчальному році було тематично вивчено наступні питання:     « Використання інноваційних  технологій у пізнавальному та мовленнєвому розвитку дітей» у молодших та старшій групі, «Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей та виховання морально – етичних почуттів у середніх групах. Проведено комплексну перевірку навчально – виховної роботи у ясельній групі (вихователі  Губіна О.І.,Власенко С.М,.) Результати тематичних та комплексної перевірки    оформлені у довідках.

У січні та травні здійснено моніторинг рівня знань дітей старшої групи (вихователі Єремеєва І.А.,Шпортько В.В.), адже актуальною проблемою сьогодення є встановлення ефективної наступності між дошкільним закладом і початковою школою, зазначеною в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти  та Базовому компоненті дошкільної освіти.   Воно свідчить, що 78% вихованців повністю оволоділи знаннями визначеними в програмі,

         80% дітей  мають достатні знання з пізнавального розвитку. Вони виявляють грунтовні знання про тварин, сезонні зміни та явища природи, сільськогосподарську працю, екологічно доцільну поведінку.

76% дошкільників вміють лічити в межах 10, встановлюють числові відносини, використовують логіко-математичні вміння в повсякденні.

         72% дітей виявляють інтерес до книги, ініциативу  у спілкуванні зі знайомими  людьми, спробу читати.

         Відображати реальне життя у грі, виконувати ігрові дії за правилами  вміють 86% дошкільнят.

         Стійкий інтерес до виконання трудових доручень та навички спільної праці мають 85% дітей.

 Результати перевірок (див. довідки) дають підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат  діяльності педагогічного колективу.

       Але вихователям потрібно більше уваги приділяти мовленнєвому  та логіко – математичному розвитку У дітей  виникають труднощі при складання описових розповідей на задану тему, вільного переказування, вирішування математичних задач.

Ведеться спільна робота дошкільного закладу і початкової школи з батьками майбутніх першокласників. Для них організовувались і проводились батьківські збори, на які запрошувались вчителі початкових класів. Вихователями та практичним психологом  розроблені консультації, поради, теми індивідуальних бесід  з батьками.

Але слід зазначити, що дану роботу слід активізувати. Педагоги не завжди знаходять час для відвідування методичних заходів, спільних нарад, Не достатньо працюють в напрямку шефської допомоги  з боку школярів

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ, дане питання систематично розглядалося на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

    Згідно з річним планом роботи та з метою закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеки, що трапляються, або можуть виникнути на відповідній території, про їх причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацювання  практичних дій з особистої безпеки і захисту дітей під час надзвичайних ситуацій в ДНЗ в жовтні та травні пройшли  Тижні безпеки дитини. Протягом яких педагогічні працівники провели з дітьми тематичні заняття з техніки безпеки, читання з дітьми творів художньої літератури на дану тематику, підготували консультації, наочний матеріал для батьків з питань формування безпечної поведінки в різних ситуаціях.

На виконання варіативної частини БКДО в закладі працювали гуртки: 

— « Чарівні пальчики» — художня праця

— «Весела аеробіка» —  фізичний розвиток

 — «Веселі нотки» — вокальний

 Гурткова робота допомогла розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. 

            На базі дошкільного закладу пройшов міський день педагогічної майстерності «Шляхи і методи розвитку мовленнєвої компетенції дошкільнят». Педагоги закладу показали достатній  рівень знань  методики мовленнєвого  розвитку та поєднання її з інноваціями  (мнемо таблиці, картки Проппа тощо). Ними було створено авторські розробки з цього питання, які поповнили методичної скарбнички (портфоліо) кожного.

Протягом останніх років дитячий садок є базою для слухачів курсів підвищення кваліфікації ПОІППО ім.. М. Остроградського.   Цього року було обговорено актуальну тему для довкілля «Інновації в сучасній освіті» (STEAM  освіта).

У закладі систематично проходять  фізкультурно – оздоровчі заходи.  В кожній групі обладнаний спортивний куточок, вихователі дотримуються санітарно – гігієнічних норм під час проведення ранкової гімнастики, занять з фізкультури та гігієнічної гімнастики. Педагоги мають певні методичні  наробки з питань фізкультурно-оздоровчої роботи. Медсестрою та вихователем-методистом систематично проводиться медико-педагогічний контроль. 

Колектив закладу є постійним учасником  міських та Всеукраїнських заходів і  конкурсів. У 2016-2017 н.р. взяли участь у міському  фестивалі «Великодня писанка», в міському етапі конкурсу на кращий Інтернет – сайт, у Всеукраїнському конкурсі « Крим – це Україна», Всеукраїнській акції « За чисте довкілля». Учасники конкурсу отримали подяки.

Робота з батьками проводиться в дитячому садку за різними напрямками. Інформація у доступному вигляді подавалася батькам шляхом проведення батьківських зборів: «Проблеми адаптації дитини до дитячого садка»,«Трудова діяльність вдома. Поради щодо попередження дитячого травматизму» тощо; батьки мали постійний доступ до інформації у батьківських теках.  Головним результатом цієї  роботи  стала  участь батьків у реалізації освітньо-виховних задумів педагогів. 

 Разом з батьками було організовано і проведено Дні відкритих дверей («Попурі улюблених казок», «Використання в домашніх умовах здоров’язберігаючих технологій», майстер- клас з гурткової роботи, звіт педагогів та вихованців закладу «Наші діти всі завзяті і талантами багаті» Така діяльність дає змогу надавати практичні поради батькам щодо організації життєдіяльності дитини у родині.

  Робота з батьками була направлена на  розвиток дітей вдома. Батькам  запропонували ряд ігрових вправ  різного спрямування, які можна було б використовувати вдома. Протягом року надавалися індивідуальні і групові  консультації «Гіперактивна дитина», «Вчимося спілкуватися з дітьми», «Мовленнєва готовність дітей до школи» тощо. Як результат, виходячи з  аналізу бесід з батьками, в сім’ях покращився мікроклімат, батьки намагаються втілювати знання та навички, отримані під час різних форм роботи закладу, в життя.

Опитування батьків показало,що така робота з батьками дає певну користь. Педагогічні поради  батьки використовують під час занять з дітьми вдома.

Колектив КДНЗ проводить постійну роботу щодо обліку сімей, які потребують соціального захисту. Інформація про пільгові категорії щорічно оформлюються в соціальний паспорт ДНЗ.

В минулому навчальному році на базі закладу продовжував  свою діяльність Консультаційний центр для батьків, діти яких не відвідують дитячий садок відповідно до  інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України  «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 . На початку навчального року був здійснений облік дітей, які виховуються в умовах сім’ї та проживають в даному мікрорайоні.

   Серед батьків, які звернулися в Консультативний центр було проведено опитування  та анкетування з питань: організації життєдіяльності дітей в умовах сім»ї, які форми психолого-педагогічної допомоги потребують у питаннях розвитку та виховання дітей.

Консультації надавали завідувач, вихователь-методист, старша медсестра дошкільного закладу. Протягом року за порадами до центру звернулося 76 чоловік. Особливий інтерес у батьків викликали групові консультації « Комп’ютер не іграшка», «Правила спілкування з малюком»,

«Розвиваємо інтелектуальні здібності дітей» Зацікавившись формами навчально-виховної діяльності у закладі, батьки одиннадцяти дітей переглянули свої погляди на виховання і привели своїх дітей до закладу.

  Заочне спілкування з батьками відбувалося по телефону. Найчастіше батьків цікавили питання  психофізичного розвитку дітей дошкільного віку, питання організації пізнавальної діяльності вдома, правильного харчування, можливості виховання дітей вдома.

Продовжує свою роботу  сайт дитячого садка в мережі Інтернет, де розміщується цікава та корисна інформація для батьків з питань навчання, виховання, фізичного розвитку дітей,  систематично оновлюється веб- сторінка закладу, що дає можливість більш активно надавати батькам цікаву та корисну інформацію, користуватися новинками у сфері дошкільного виховання тощо.

Члени батьківських комітетів сприяють благоустрою приміщень та території дошкільного закладу. Батьки беруть активну участь в створенні розвивального середовища груп, вирішують питання фінансової та матеріально–технічної допомоги  ДНЗ.   

   Так, протягом 2016-2017 н.р.  було зміцнено матеріальну базу закладу:

     — проведено поточні   ремонти харчоблоку та групових приміщень;

     — обладняння ігрових майданчиків часково поновлене ;

      -завезено пісок;

      -замінені вхідні двері в групах;

     — придбані жалюзі;

     — поклеїні шпалери та покладений лінолеум у коридорі;

     — придбані іграшки для лялькового театру;

     — придбані інформаційні стенди

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. З цією метою систематично здійснювалися огляди дітей лікарями–спеціалістами, про що свідчать записи у медичних картках.

Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі обладнаний ізолятор.

Результати медичних оглядів показали, що 93% дітей мають основну групу занять з фізичної культури, 5% підготовчу, спеціальну – 2% дітей. На диспансерному обліку знаходиться 41 дитина, що становить 24,% від загальної кількості вихованців. Відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу — 61,6% Середній показник захворюваності дітей  зменшився порівняно з минулим роком і складає 5,6%.

Психологічну службу ДНЗ №21 «Метелик» представляє практичний психолог Клименко Юлія Олександрівна. Її робота в 2016 — 2017 н.р. була спрямована на:

 • збереження  психічного здоров’я дітей;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: пед. працівників, батьків.
 • участь психолога у педагогічних радах, семінарах.
 • проведення занять, розвивальних ігор з дітьми.
 • надання психологічних консультацій батькам та вихователям.
 • психологічний супровід дітей, що готуються до навчання у школі.

Протягом  2016 – 2017 н. р. були продіагностовані  діти старшої групи. З ними було проведено індивідуальну та групову психодіагностику за такими методиками: словниковий запас; «Коректурна проба»; заучування10 слів (А.Р.Лурия), методика на визначення загальної обізнаності та запас побутових знань (Р. С. Немов), переплетені лінії Рея, методика «Четвертий зайвий» Протягом року проведені консультації для вихователів та батьків за  темами: «Поради батькам майбутніх першокласників», «Вікові особливості дітей та шляхи їх психологічної підтримки», «Агресивність. ЇЇ ознаки». «Синдром професійного вигорання» та ін. .

 Проте в роботі дитячого садка є певні проблеми, яі потребують вирішення.  Не систематично проводиться робота щодо підвищення екологічної культури дошкільнят, вихователям слід  активніше   використовувати інтерактивних форм роботи з дітьми, частина батьків залишається недостатньо зацікавленою участю в навчально-вихоному процесі дитячого садка, педагоги зазвичай використовують традиційні форми роботи з батьками, неактивною у даному напрямку залишається і робота практичного психолога.

Таким чином,  підсумовуючи вищесказане,  діяльність  ДНЗ №21 у 2016-2017 навчальному році, показала, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення поставленої мети. Річний план за минулий навчальний рік можна вважати виконаним, роботу закладу вважати задовільною.