Правила прийо...

Правила прийому до закладу

Правила прийому дітей до ДНЗ№ 21 «Метелик»

Поперше, вам потрібно зареєструватися на електронному сайті https://reg.isuo.org/
Перед початком реєстрування ознайомтесь із інструкцією по електорнній реєстрації для батьків
Набір дітей до дитячого саду здійснюється протягом навчального року, при наявності вільних місць
Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):
Про дитину:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Дата народження.
Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
Бажаний рік для зарахування дитини до ДНЗ.
Адреса проживання.
Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
Інформація про наявність встановлених пільг.
Про батьків:
Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
Контактні дані (телефон, електронна адреса).
Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.
Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до реєстратора в дитячому садку з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів. Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється реєстратором дитячого садка.
Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.
Вилучення відомостей про дитину здійснюється:
Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки». На підставі наказу про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу. У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до дошкільного навчального закладу та переліку документів. У разі відсутності документів, які підтверджують пільги. У разі фальсифікації персональних даних в заявці.
Видача направлень:
При вивільненні місця у дошкільному навчальному закладі реєстратор друкує Направлення першій дитині відповідного віку в Реєстрі цього дитячого садка та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.
По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до реєстратора для отримання Направлення до дошкільного навчального закладу. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».
Документи, які необхідні для зарахування дитини:
У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу окрім Направлення у даний дошкільний навчальний заклад, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):
Прийом дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад» за наявності всіх обов’язкових документі, медичного висновоку лікарів за умови попереднього внесення дитини до Реєстру.
Для зарахування дитини батькам необхідно надати такі документи:
Батькам необхідно:
1. Заповнити заяву, щодо зарахування дитини в дитячий садок.
2. Надати копію свідоцтва про народження дитини.
3. Надати медичній сестрі дитячого садочка: індивідуальну медичну картку дитини, прививочний лист або форма 063. та довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
4. Познайомитися із майбутнім вихователем вашої дитини та отримати консультацію про особливості періода адаптації дитини до дитячого садочка.
5. Надати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

Якщо у Вас виникають труднощі при подачі заявки,
звертайтесь у методичний кабінет ДНЗ №21

Для вас батьки

1.За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів.
2.Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
— за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
3.Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.
4.Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.
Батьки зобов”язані:
— вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;
— забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
-приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
-дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
-своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
-у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.
Батьки мають право:
— вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації
додаткових послуг;
— відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
— заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.
Коли приводите вранці дитину в садок, притисніть її (сердечко до сердечка) і постарайтеся передати їй своє тепло. Материнська любов – кращий захист від всіх хвороб.