Аналіз резуль...

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи

дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 21

« Метелик»

за 2015 – 2016 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад №21 “Метелик” Полтавського міського відділу освіти знаходиться за адресою׃ вул. Комсомольська, 54а, тел. 7-25-94

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

6

 ясельні

1

дошкільні

5

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

5

12 годин

1

4.

Кількість вихованців

168

 

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

§ кабінет завідувача;

§ методичний кабінет;

§ музично-спортивна зала;

§ кабінет практичного психолога;

§ медичний кабінет;

§ ізолятор.

Характеристика освітнього рівня педагогів:

Всього: 15

Вища – 8  – 57%

Середня спеціальна – 6  – 43%

Вища за фахом –  8 – 57%

Характеристика фахового рівня педагогів:

(за наслідками атестації)

«Спеціаліст»  — 9

«Спеціаліст ІІ категорії» — 1

«Спеціаліст І категорії» — 0

«Спеціаліст вищої категорії» – 5

Педагогічне звання «вихователь-методист» — 2

В минулому 2015 – 2016 н. р. педагогічний колектив працював над реалізацією Базового компоненту дошкільної освіти, програми « Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку

 « Впевнений старт», однією з головних проблем яких є:

залучення дітей дошкільного віку до світу знань на основі особистісно – орієнтованого підходу

                 Виходячи з цього, основними завданнями дошкільного закладу у минулому навчальному році були׃

 Завдання:

1. Формування у дошкільнят громадянсько – патріотичної компетентності

2. Вдосконалення варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти  як шлях підвищення інтелектуального рівня дошкільнят та  засіб підвищення якості дошкільної освіти в цілому

3. Удосконалення системи роботи з педкадрами як форми успішного зростання їх фахової майстерності

У результаті виконання вищевказаних завдань дещо підвищилась якість підготовки до проведення занять у більшості педагогів, розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вихователів підвищився інтерес до самоосвіти. Вона здійснювалася різнобічно, включаючи навчання у ВНЗ (3 педагоги), систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники  були активними учасниками міських методичних заходів: семінарів, засідань школи молодого вихователя,  (« Форми та методи здійснення гендерної освіти дошкільнят», «Проектна діяльність з дітьми дошкільного віку», « Технологія моделювання»), школи керівника, клубу «Ліра», днів педмайстерності, що дало можливість вихователям застосовувати на практиці досвід роботи своїх колег.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами та доповненнями), затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930,   згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. 

Атестація педагогічних працівників здійснювалась атестаційною комісією ДНЗ №42 Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців,  що дало змогу провести атестацію без порушень.

В 2016 році проведена чергова атестація вихователя Бараш І.С.(присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію).

          Педагоги продовжили впровадження в практику роботи ідеї  В.Сухомлинського, (середня група, вихователь Яресько О.П.  навчання дітей  читанню та математиці за методикою М.Зайцева (молодша група, вихователь Ольховська Л.В.), що сприяло більш ефективному засвоєнню програмових завдань , а навчальний процес зробило цікавим та творчим.

Також в дошкільному закладі  використовуються нетрадиційні техніки зображувальної діяльності (старша група, вихователь Луненко С.К. продовжується  робота по використанню елементів піскотерапії, казкотерапії (всі групи), що дало можливість покращити  мовленнєвий рівень  дошкільнят та їх емоційний стан.

В роботі з педагогами використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення  семінарів-практикумів, педагогічних рад,  інтерактивні ділові ігри, презентації досвіду роботи,   методичні посиденьки,  диспути, дискусії, творчі звіти, майстер-класи.

Розвиткові творчої активності вихователів сприяло і застосування активних методів і форм роботи під час засідань семінару-практикуму «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Вихователі Бараш І. С, Яресько О.П.. провели презентацію свого досвіду роботи з цього питання

   З метою якісного підвищення теоретичного рівня та вдосконалення фахової майстерності протягом навчального року було проведено колективні перегляди, які охопили різні види діяльності дошкільників. Найбільш вдало було розкрито тему на інтегрованих заняттях з пізнавального розвитку, мовленнєвого розвитку та художньої літератури (вих.Луненко С.К. ), пізнавального розвитку та художньо – естетичного розвитку (вих.Яресько О.П. ),  креативного розвитку (вих. Ольховська Л. В.).

 Згідно річного плану роботи в дошкільному закладі  були проведені педагогічні ради, в ході яких були розглянуті актуальні питання роботи дошкільного закладу. Найбільшу зацікавленість у педагогів викликала тема

« Роль гурткової роботи у всебічному розвитку дошкільників». В ході педради  цікаво пройшла презентація гурткової роботи у закладі

В методичному кабінеті закладу систематично організовувались  виставки  новинок методичної літератури; поновлювавалися матеріали стендів « Поради вихователям» «Готуємося до педради».

Продуктивною і корисною для педагогів стала робота творчої групи, яка розпочала роботу з вивчення проблеми « Музейна педагогіка у дошкільному закладі» . Напрацювання творчої групи були використані  педагогами закладу в процесі перспективного та календарного планування освітньо – виховного процесу. Результатом цієї роботи стало створення в кожній віковій групі міні – музеїв, а саме: музей транспорту, ложки, моря, запахів, оберегів.

Діагностичне опитування дало можливість вчасно надати практичну адресну допомогу. Так протягом 2015-2016 н.р. було проведено ряд  індивідуальних та групових консультацій для педагогічних працівників. Тематика консультацій мала різноплановий характер. Найбільш вихователів цікавили питання фізичного виховання, нетрадиційних технік малювання, методи навчання образотворчої діяльності, технологія педагогічного спілкування з батьками та інше.

Методичне навчання вихователів поєднується із здійсненням контролю за їх працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяло запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

У цьому навчальному році було тематично вивчено наступні питання:     «Формування у дошкільнят громадянсько – патріотичної компетенції» (молодша група) та «Гурткова робота у закладі» (всі групи). Та проведено комплексну перевірку навчально – виховної роботи у старших групах (вихователі   Луненко С.К., Бараш І.С.,Вітренко А.В..)  Результати тематичних та комплексної перевірки  оформлені у довідках.

Крім цього в закладі було проведено моніторингове дослідження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за програмою "Впевнений старт",

адже актуальною проблемою сьогодення є встановлення ефективної наступності між дошкільним закладом і початковою школою, зазначеною в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти  та Базовому компоненті дошкільної освіти.   Воно свідчить, що 75% вихованців повністю оволоділи знаннями визначеними в програмі,

         77% дітей  мають достатні знання з пізнавального розвитку. Вони виявляють грунтовні знання про тварин, сезонні зміни та явища природи, сільськогосподарську працю, екологічно доцільну поведінку.

74,5% дошкільників вміють лічити в межах 10, встановлюють числові відносини, використовують логіко-математичні вміння в повсякденні.

         71% дітей виявляють інтерес до книги, ініциативу  у спілкуванні зі знайомими  людьми, спробу читати.

         Відображати реальне життя у грі, виконувати ігрові дії за правилами  вміють 85% дошкільнят.

         Стійкий інтерес до виконання трудових доручень та навички спільної праці мають 83% дітей.

 Результати перевірок (див. довідки) дають підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат  діяльності педагогічного колективу.

       Але вихователям потрібно більше уваги приділяти фізичному, художньо-естетичному та мовленнєвому розвитку. У дітей  виникають труднощі при використанні різноманітних матеріалів для творчості, нестійкі навички та вміння під час виконання основних рухів,недостатні навички ліплення, складання описових розповідей на задану тему, вільного переказування. 

Ведеться спільна робота дошкільного закладу і початкової школи з батьками майбутніх першокласників. Для них організовувались і проводились батьківські збори, на які запрошувались вчителі початкових класів. Вихователями та практичним психологом  розроблені консультації, поради, теми індивідуальних бесід  з батьками.

Але слід зазначити, що дана робота в основному була  не систематичною та односторонньою. Тобто виконання плану наступності проводилася лише зі сторони ДНЗ.  Не проводилися спільні методичні заходи, шефська допомога зі сторони учнів початкової школи.

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ, дане питання систематично розглядалося на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

    Згідно з річним планом роботи та з метою закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеки, що трапляються, або можуть виникнути на відповідній території, про їх причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацювання  практичних дій з особистої безпеки і захисту дітей під час надзвичайних ситуацій в ДНЗ в жовтні та травні проведено Тижні безпеки дитини. Протягом Тижнів безпеки педагогічні працівники провели з дітьми тематичні заняття з техніки безпеки дошкільників, читання з дітьми творів художньої літератури на дану тематику, підготували консультації, наочний матеріал для батьків з питань формування безпечної поведінки в різних ситуаціях.

Хороший настрій і неослабна зацікавленість малюків і батьків підтримувалась проведенням свят і розваг׃ «Рідна Полтаво»,  «Мажор і Мінор у музичному королівстві», « Любий друже, не лінуйся, добрим ділом ти красуйся», «У віршах та піснях. До дня народження Т.Шевченка», «Ой люблю веселі танці» тощо. Така діяльність дає змогу розвивати у дітей творчі здібності, створює позитивний емоційний фон, бажання отримувати задоволення від виступів.

Виставки та екскурсії мали чітку тематику, були змістовними і повчальними« Полтава – наш любов»(екскурсії по місту ), «Книга – наш друг та порадник» (екскурсія до бібліотеки) «Обережно! Вогонь — небезпека!»  «Далекий і близький Космос»( виставки дитячих малюнків), «Зустрічаємо пташок» ( виставка шпаківень, зроблених разом з батьками), виставки малюнків за порами року.

На виконання варіативної частини програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в закладі працювали гуртки: 

— « Чарівні пальчики» — художня праця

— «Весела аеробіка» —  фізичний розвиток

— «Казка в долоньках» — мовленнєвий розвиток

— «Веселі нотки» — вокальний

 Гурткова робота допомогла розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. 

            На базі дошкільного закладу пройшов міський день педагогічної майстерності «Гурткова роботав ДНЗ. Її роль у розвитку дошкільника». Педагоги закладу показали високий рівень роботи гуртків. Ними було створено велику кількість авторських розробок з цього питання.. Ці розробки були узагальнені вихователем – методистом закладу у вигляді посібника «На допомогу вихователю. Питання гурткової роботи в дошкільному закладі», що сприяло підвищенню рівня виконання варіатичної частини програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Поряд з навчальною велике значення приділяється ігровій діяльності дошкільнят як основній складовій життя дитини.

В дитячому садку вихователі широко використовують всі види ігор.

В молодшій групі ( в-ль – Мамай Л.І., Ольховська Л.В.)  широко використовуються прийоми повторення дій за вихователем, маніпулювання предметами, використовуються іграшки – замінники. Вихователі дуже часто пропонують дітям різні види настільного театру.„ Лікарня”, „ Магазин”, „ Приймаємо гостей”, що на їх думку сприяє поповненню словникового запасу дітей та розвитку мовлення в цілому.

У середній групі  ( вихователь Яресько О.П. )  діти з допомогою вихователя намагаються планувати сюжет гри. Найбільш подобаються дітям ігри зі знайомим з життя сюжетом.

У старших групах (.в-лі  Луненко С.К., Бараш І.С. ) поряд з сюжетно – рольовими, дидактичними, рухливими, театралізованими іграми великою популярністю у дітей користуються конструктивно – будівельні ігри, які дають змогу в повній мірі не тільки якнайширше розкрити творчий потенціал кожної дитини, а й розвинути у неї самостійне конструктивне мислення, що сприяє покращенню результатів навчальної діяльності..

В цілому , діти всіх вікових груп знайомі з поняттям “ правила гри”, мають певні ігрові навички, вміють наслідувати вихователя (молодший вік) , розпочати і розвинути сюжет гри ( старший вік), мають стійкий інтерес до гри. Кожна вікова група в достатній кількості забезпечена іграшками.

Виходячи з аналізу результатів спостережень за ігровою діяльністю дітей, можна зробити висновки, що більшість дітей у кожній віковій групі має стійкі ігрові навички, які постійно вдосконалюються, а саме:

Група раннього віку – 45% дітей мають стійкі ігрові навички

 Молодша група№1  – 90%%

 Молодша група №2  – 78%

 Середня група – 89 %

 Старша група №1 — 94 %

 Старша група №2 — 95 %

Фізкультурно – оздоровчі заходи у закладі проводяться систематично. В кожній групі є добре обладнаний спортивний куточок, вихователі дотримуються санітарно – гігієнічних норм під час проведення ранкової гімнастики, занять з фізкультури та гігієнічної гімнастики, вихователі мають достатню кількість методичних наробок з питань фізкультурно – оздоровчої роботи, збоку медсестри і методиста постійно проводиться медико – педагогічний контроль, що підтверджено протоколами.

Методистом і ст.. медсестрою постійно проводяться консультації для вихователів з питань  фізкультурно – оздоровчої роботи.

Дошкільний навчальний заклад у минулому навчальному році брав активну участь у міських та Всеукраїнських заходах, а саме:  у міському  фестивалі «Великодня писанка»  та  в міському етапі конкурсу «Колискова пісня», у ІХ Міжнародному екологічному конкурсі «Смачно. Корисно. Барвисто.»,Олімпійському тижні  «Майбутні олімпійці», конкурсі «Найкраща ялинкова прикраса», онлайн – конкурсі на порталі « Педагогічна преса» на найкращій конспект заняття  екологічного  спрямування.

Робота з батьками проводиться в дитячому садку за різними напрямками.

Інформація у доступному вигляді подавалася батькам шляхом проведення батьківських зборів: « Перехід до садової групи: нові вимоги та правила»«Вимоги до рівня мовлення 4 – річних дітей»; висвітлювалась в інформаційних батьківських віконцях, великою популярністю у батьків користувалася « Батьківська скринька» Головним результатом цієї  роботи  стала активна участь батьків у реалізації освітньо – виховних задумів педагогів. 

Впродовж  навчального року батьки були повноправними партнерами і порадниками для вихователів. Адже ніхто не знає свою дитину краще ніж мама і тато. Разом з батьками було організовано і проведено дні відкритих дверей( « Ми доросліше стали на рік», «Наші творчі здобутки»», спільні  з батьками спортивні свята «Веселі старти», « Здорова дитина – щаслива родина», « Зустрічай нас, зустрічай, поле, ліс, зелений гай» ). Така діяльність дає змогу надавати практичні поради батькам щодо організації здорового способу життя в родині.

Також здійснювалася робота з батьками щодо розвитку дітей вдома. Батьки відвідували заняття, їхній увазі пропонувалися цікаві ігри  різного спрямування , які можна було б використовувати вдома, надавалися індивідуальні і групові форми роботи з батьками, а саме: практикум « Нові діти»«Моральне виховання за кордоном» « Соціальна невпевненість: шляхи подолання»,  «Дитина йде до школи»» «Гендерне виховання дошкільнят» ; лекція «Взаємодія з батьками як з однодумцями»; педагогічний порадник

« Як вдома розвивати здібності дитини»; тощо. Як результат, виходячи з  аналізу бесід з батьками, в сім’ях покращився мікроклімат, батьки намагаються втілювати знання та навички, отримані під час різних форм роботи закладу, в життя.

Опитування батьків показало,що100% мам і тат вважають за доцільне такого роду педагогічні поради і більшість з них активно використовують під час занять з дітьми вдома.

В минулому навчальному році на базі закладу продовжував  свою діяльність Консультаційний центр для батьків, діти яких не відвідують дитячий садок відповідно до  інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України  «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 . На початку навчального року був здійснений облік дітей, які виховуються в умовах сім»ї та проживають в даному мікрорайоні.

   Серед батьків, які звернулися в консультативний центр було проведено опитування  та анкетування з питань: організації життєдіяльності дітей в умовах сім»ї, які форми психолого-педагогічної допомоги потребують у питаннях розвитку та виховання дітей.

Консультації надавали завідувач , вихователь – методист, старша медсестра дошкільного закладу. Протягом року за порадами до центру звернулося 57 чоловік. Особливий інтерес у батьків викликали круглий стіл  «Організація пізнавальної діяльності вдома», тренінг « Організація ігрової діяльності вдома», лекція «Підготовка до навчання в школі дітей, які виховуються вдома». Зацікавившись формами навчально – виховної діяльності у закладі , батьки восьми дітей переглянули свої погляди на виховання і привели своїх дітей до закладу.

Великою популярністю користувалися засідання Клубу молодих батьків (для батьків дітей ясельних груп), де розглядалися питання адаптації дітей до садка, соціальної компетентності малюків, питання здорового харчування, необхідності щеплень тощо.

  Заочне спілкування з батьками відбувалося по телефону. Найчастіше батьків цікавили питання  психофізичного розвитку дітей дошкільного віку, питання організації пізнавальної діяльності вдома, правильного харчування, можливості виховання дітей вдома.

Педагоги постійно залучали батьків  вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка, за потребою  організовували конфіденційне спілкування батьків з різними фахівцями: практичним психологом, медичними працівниками, музичним керівником.

Продовжує свою роботу  сайт дитячого садочку в мережі Інтернет, де розміщується цікава та корисна інформація для батьків з питань навчання, виховання, фізичного розвитку дітей,  систематично оновлюється веб- сторінка закладу, що дає можливість більш активно надавати батькам цікаву та корисну інформацію, користуватися новинками у сфері дошкільного виховання тощо.

      Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння батьківського комітету ДНЗ було зміцнено матеріальну базу закладу:

 — проведено поточні   ремонти харчоблоку та групових приміщень;

 — обладняння ігрових майданчиків оздоблено декоративними скульптурами  ;

-завезено пісок;

-закуплено обладнання для харчоблоку;

-частково замінено посуд на харчоблоці

            Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. З цією метою систематично здійснювалися огляди дітей лікарями–спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах.

Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі обладнаний ізолятор.

Результати медичних оглядів показали, що 91,3% дітей мають основну групу занять з фізичної культури, 8,6% підготовчу. На диспансерному обліку знаходиться 21дитина, що становить 12,5% від загальної кількості вихованців. Відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу збільшився порівняно з минулим роком  з 75% до 77,48% Середній показник захворюваності дітей у минулому навчальному році не збільшився і складає 7, 4%.

Психологічну службу ДНЗ №21 «Метелик» представляє практичний психолог КлименкоЮлія Олександрівна. Її робота в 2015 — 2016 н.р. була спрямована на:

  •  збереження  психічного здоров’я дітей;
  • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: пед. працівників, батьків.
  • участь психолога у педагогічних радах, семінарах.
  • проведення занять, розвивальних ігор з дітьми.
  •  надання психологічних консультацій батькам та вихователям.
  • психологічний супровід дітей, що готуються до навчання у школі.

Протягом  2015 – 2016 н. р. були продіагностовані  діти старших груп. З ними було проведено індивідуальну та групову психодіагностику за такими методиками: словниковий запас; «Коректурна проба»; заучування10 слів (А.Р.Лурия), методика на визначення загальної обізнаності та запас побутових знань (Р. С. Немов), переплетені лінії Рея, методика «Четвертий зайвий» Протягом року проведені консультації для вихователів та батьків за  темами: «Поради батькам майбутніх першокласників», «Вікові особливості дітей та шляхи їх психологічної підтримки», «Агресивність. ЇЇ ознаки». «Синдром професійного вигорання » та ін. .

    Але поряд з цим є певні недоліки, а саме:  недостатньо активно використовувалися здоров’язбережувальні технології, досить мляво здійснювалася робота  щодо використання інноваційних педтехнологій з пізнавального розвитку. через часткову відсутність обладнання, театралізація художніх творів реалізувалася на неналежному рівні

Таким чином,  підсумовуючи вищесказане,  діяльність  ДНЗ №21 у 2015-2016 навчальному році, показала, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення поставленої мети. Річний план за минулий навчальний рік можна вважати виконаним.

  

II. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2016-2017  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

          

 Виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи у 2015-2016 н.р. педагогічний колектив дошкільного закладу визначає такі пріоритетні завдання: 

    

  • Продовжити роботу по формуванню у дошкільнят громадянсько – патріотичної компетентності

 

  •    Поглибити роботу по створенню умов для використання інноваційних педтехнологій з пізнавального (блоки Дьєноша, палички Кьюізенера, ТРВЗ , ігри Воскобович) та мовленнєвого розвитку  (мнемотаблиці коректурні таблиці, картки Проппа) 

 

  • Оптимізація освітнього простору для забезпечення компетентісного підходу до формування здоров”я особистості.

 

  • Продовжувати здійснювати морально–етичне виховання дітей засобами театру та музики.