Діти + батьки...

Діти + батьки + ДНЗ

Діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров’я, комфорт, 

яка повинна сприяти:
—         розширенню можливостей розуміння батьками своїх дітей;

—         поліпшенню рефлексії їхніх відносин;

—         формуванню в батьків нових навичок спілкування з дитиною;

—         активізації комунікації у родині.

В умовах гуманістичної спрямованості освіти рекомендуємо створювати особистісно орієнтоване виховання дитини: створен­ня комфортного, емоційного, розвивального середовища, перетворення освітнього закладу на дім – теплий, затишний, безпечний, на територію, дружню для дитини і родини, адже в дошкільному закладі дитина насамперед живе, а вже потім виховується і навчається.

Бажано, щоб кожна група дошкільного закладу мала свій самобутній образ, який представлено емблемами груп. Малюків зустрічають сонячні, бузкові, смарагдові вітальні; ігрові кімнати, які мають свої родзинки дитячого дизайну та дидактичного забезпечення; в коридорах ДНЗ – «вийшла на прогулянку гарбузова родина», дід з бабою годують курчат на ґанку, зачаровують малят і мешканці океану тощо; біля харчоблока діточкам весело посміхається казковий кухар, а біля медкабінету – добрий лікар Айболить…
У дошкільних закладах за допомогою батьків повинні створюватись комфортні умови для нагляду, догляду, навчання та розвитку дітей.

Багато уваги рекомендовано приділяти виробленню освітньої філософії, громадянської та професійної позиції кожного педагога. Добре, якщо у колективі діє атмосфера відмови від егоїзму та переходу до колективного інтересу, важливим є питання особистої вартості та вектору віддачі кожного члена колективу дошкільній справі.
А в роботі з батьками девіз колективу може бути таким:

«Ставитися до батьків:

нетерплячих – терпеливо,

сором’язливих – турботливо,

розгніваних – доброзичливо, 

образливих – толерантно,

грубих – витримано,

вимогливих – делікатно.

І до всіх, до всіх разом – уважно!» 

У свідомості батьків слід формувати поняття того, що вони не мають виступати в ролі експертів, що вони – співучасники виховного процесу, рівноправні союзники і партнери.

Робота з батьками в ДНЗ може здійснюватись за допомогою різних форм, методів і прийомів, серед них:

 Традиційні форми роботи з батьками.

Індивідуальні: відвідування сім’ї, індивідуальна педагогіч­на бесіда, дні відкритих дверей, індивідуальна педагогічна допомога.

Групові: зібрання батьківського активу, групові бесіди, групові консультації, батьківські консиліуми.

Колективні: лекції і бесіди, батьківські дні, вечори питань та відповідей, загальні та групові батьківські збори, збори-концерти, диспути, зустрічі «за круглим столом», усні журнали, педагогічний всеобуч батьків.

 Традиційні методи та прийоми роботи з батьками.

Спостереження, бесіди, анкетування.

Інноваційні форми роботи з батьками.


Родинний міст (збори дітей, батьків, членів родини), сімейна скринька (добірка матеріалів з позитивним досвідом родинного виховання), дерево родоводу (зустріч поколінь, роздуми над проблемами виховання), у сімейному колі (індивідуальна допомога родинам, організація зустрічей із лікарями, юристами, психологами), день добрих справ (спільна трудова діяльність вихователів, батьків, дітей), дні довіри (у визначені дні батьки-лікарі, батьки-юристи і т.д. проводять консультації з бажаючими), народні світлиці (спільне проведення традиційних святкувань), аукціони педагогічних ідей (обмін досвідом з родинного виховання), батьківські ринги (спільне розв’язання педагогічних задач).

Усе більша кількість педагогів схиляється до думки, що ефективними в роботі з батьками є інтерактивні форми, які передбачають спілкування їх учасників на основі діалогу. Під час такої діяльності реалізуються всі сторони спілкування:

— інформативна, тобто передача та збереження інформації;

інтерактивна – організація і взаємодія в спільній діяльності;

перцептивна – сприймання і розуміння людини людиною.

Активних форм роботи багато, а творчість педагогів продов­жує збільшувати їх кількість. Для прикладу назвемо декілька:

«Точка зору» – форма, що передбачає колективне обгово­рення педагогічної чи психологічної проблеми, вільний обмін дум­ками. Кожен учасник доводить свою точку зору. «Батьків­ський турнір» – учасники турніру одержують спеціальні домашні завдання, до яких готуються заздалегідь, обмірковують їх вико­нання. Для проведення турніру обираються ведучий та журі. Різновидом педагогічного турніру є КВК, що проводиться за встановленим сценарієм. «Родинний аукціон» – форма роботи з бать­ками, яка спрямована на активний обмін новими ідеями, дум­ками, родинними виховними знахідками, їх захист та пропаганда.

Отже, роль родини в становленні особистості дитини важлива, адже саме батьки є взірцем для малюка. Духовність, творчість, працелюбність, активна громадянська позиція та здоровий спосіб життя сім’ї гарантують дитині фізичне, психічне та емоційне здоров’я, сприяють розвитку її творчих здібностей та пізнавальної активності, становленню її як особистості.